סיבות הפניה

סיבות הפניה הן התופעות או התחושות שבעקבותיהן מגיע אדם לטיפול. בתחילת עבודה עם מטופל בוגר או ילד המופנה על ידי הוריו, חשוב להגדיר במשותף איתי, ובצורה ברורה ככל האפשר, את מטרות הטיפול והציפיות ממנו. במהלך הטיפול תבחן ההתקדמות ומידת ההטבה בסימפטומים השונים. חשוב לדעת שהטיפול עוסק ברבדים הפנימיים, בתחושות ובתפיסות שמביאות להתנהגויות בחיים. הטיפול יכול לעזור לאדם להשיג איזון, אותנטיות, לפתח ולשפר יכולת ביצירת קשר או בהכלה של רגשותיו וכתוצאה מכך הסימפטומים יעלמו, יחלשו או שתהיה התמודדות טובה איתם. לעיתים, האומדן האמיתי של ערך הטיפול נעשה לאורך שנים ולא באופן מידי.